fredag 29 oktober 2010

BEHEMOTH

För en tid sedan skrev jag om den akademiska uppsatsen "Semiotisk analys av Death och Black Metal musikvideos" och exemplifierade med en av de fyra band och videor som texten analyserar, SAMAELs "Ceremony of Opposites" (1994) vilken agerar exempel på typen "konsertvideo".

Nästa typ som behandlas kallas "performancevideor" vilka enligt författaren bland annat har mer av visuella effekter, medvetet användande av färgskalor och agerande av bandet och ofta ytterligare person(er).

Stefan Rydehed exemplifierar i sin uppsats performancevideon med BEHEMOTHs "Concer All" och tillför faktiskt en del intressanta saker till tolkningen av videon. Tänkte inte dra hela analysen här men framhållandet av olika perspektiv, kameravinklar och symboler fördjupar videons innehåll.Rent allmänt rekommenderas uppsatsen till läsning. Även om språket inte är särskilt välformat (ursäkta, Rydehed..), så är analysen bitvis riktigt intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar